Ô Cameroun, Berceau de nos Ancêtres

"Chant de Ralliement" หรือ "The Rallying Song" เป็นเพลงชาติของแคเมอรูน เริ่มบรรเลงครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1948 ประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อ ค.ศ. 1957 ภายหลังจากที่ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส เรียบเรียงทำนองโดย René Djam Afame ซึ่งเขาได้ประพันธ์บทร้องร่วมกับ Samuel Minkio Bamba และ Moïse Nyatte Nko'o. ได้มีการแก้ไขบทร้องเมื่อ ค.ศ. 1978.

Ô Cameroun, Berceau de nos Ancêtres

เนื้อร้อง René Djam Afame / Samuel Minkio Bamba / Moïse Nyatte Nko'o
ทำนอง René Djam Afame
รับไปใช้ ค.ศ. 1957
ชื่ออื่น Chant de Ralliement