Ż

ตัวอักษร Ż (ตัวเล็ก: ż) เป็นรูปแบบหนึ่งของอักษรละติน Z ที่มีจุด อยู่ด้านบน โดยถูกใช้ในบริบทที่หลากหลายในสัทอักษรสากล