Ž
Ž

Ž

ตัวอักษร Ž (ตัวเล็ก: ž) เป็นรูปแบบหนึ่งของอักษรละติน Z ที่มีแครอน (caron) อยู่ด้านบน โดยถูกใช้ในบริบทที่หลากหลายในสัทอักษรสากลเสียงนี้แสดงโดยสัญลักษณ์ [ʒ]สำหรับการใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ Ž และ ž อยู่ที่ยูนิโคด U+017D และ U+017E ตามลำดับ สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ สามารถพิมพ์ได้โดยกด Alt+0142 และ Alt+0158 ตามลำดับส่วนใหญ่ Ž เป็นตัวอักษรสุดท้ายในพยัญชนะของภาษาที่มีการใช้ตัวอักษรนี้ โดยมีข้อยกเว้นในภาษาเอสโตเนีย และ ภาษาของชาวเติร์ก