กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์[1](อักษรย่อ: ร.1 ทม.รอ.) มีชื่อเต็มว่า กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์ที่ตั้งขึ้นหน่วยแรกสุดของประเทศไทย มีหน้าที่ถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่พระมหากษัตริย์, สมเด็จพระราชินี, พระรัชทายาท, ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์อย่างใกล้ชิด

กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

รูปแบบ กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยขึ้นตรง ทม.ร.1/1 รอ.
ทม.ร.1/2 รอ.
ทม.ร.1/3 รอ.
ประเทศ  ไทย
วันสถาปนา 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2411
(วันบรมราชาภิเษกครั้งที่ 1 ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)
ประจำการ พ.ศ. 2411
เพลงหน่วย มาร์ชราชวัลลภ
กองบัญชาการ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท, กรุงเทพมหานคร
เหล่า กองทัพบกไทย
ขึ้นกับ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์[ต้องการอ้างอิง]
ปฏิบัติการสำคัญ กรณีพิพาทอินโดจีน
สงครามมหาเอเชียบูรพา
สงครามเกาหลี
สงครามเวียดนาม
สีหน่วย แดง-ขาว

ใกล้เคียง

กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ 3 (สหรัฐ) กรมทหารราบที่ 369 (สหรัฐ)

แหล่งที่มา

WikiPedia: กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ http://maps.google.com/maps?ll=13.775665,100.55312... http://www.multimap.com/map/browse.cgi?lat=13.7756... http://www.rachavanlop-1001.com/ http://www.terraserver.com/imagery/image_gx.asp?cp... http://www.globalguide.org?lat=13.775665&long=100.... http://www.wikimapia.org/maps?ll=13.775665,100.553... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... http://www.tv5.co.th/service/mod/heritage/nation/m... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/...