กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (อังกฤษ: Ministry of Digital Economy and Society) เป็นกระทรวงในประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ภายใต้ชื่อ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต่อมาได้มีการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559 โดยจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน ส่งเสริม พัฒนา และดำเนินกิจการเกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การอุตุนิยมวิทยา การสถิติ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

วันก่อตั้ง 16 กันยายน พ.ศ. 2559 (3 ปี)[2]
รัฐมนตรี พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์, รัฐมนตรีว่าการ
งบประมาณ 5,172.8517 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[3]
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
ลูกสังกัด ดูในบทความ
ผู้บริหารหลัก อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย, ปลัดกระทรวง
ภุชพงค์ โนดไธสง [4], รองปลัดกระทรวง
รัจนา เนตรแสงทิพย์, รองปลัดกระทรวง
อาทิตยา สุธาธรรม[5], รองปลัดกระทรวง
ภูเวียง ประคำมินทร์ [6], รองปลัดกระทรวง
สืบทอดจาก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 - 16 กันยายน พ.ศ. 2559)

ใกล้เคียง

กระทรวงในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข (ประเทศไทย) กระทรวงมหาดไทย (ประเทศไทย) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ประเทศไทย) กระทรวงศึกษาธิการ (ประเทศไทย) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงยุติธรรม (ประเทศไทย) กระทรวงวัฒนธรรม (ประเทศไทย) กระทรวงคมนาคม (ประเทศไทย) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย)

แหล่งที่มา

WikiPedia: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม http://www.bangkokpost.com/topstories/topstories.p... http://www.dsicyberforce.com/dsi.php http://maps.google.com/maps?ll=13.88587,100.575939... http://www.multimap.com/map/browse.cgi?lat=13.8858... http://www.terraserver.com/imagery/image_gx.asp?cp... http://ict.cyberclean.org http://www.globalguide.org?lat=13.88587&long=100.5... http://www.wikimapia.org/maps?ll=13.88587,100.5759... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... http://www.mdes.go.th