กระทรวงมหาดไทย (ประเทศไทย)
กระทรวงมหาดไทย (ประเทศไทย)

กระทรวงมหาดไทย (ประเทศไทย)

กระทรวงมหาดไทย มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การอำนวยความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่ การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร ความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัย และการพัฒนาเมืองและราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย (ประเทศไทย)

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 93 ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
หน่วยงานกระทรวง ดูในบทความ
ผู้บริหารกระทรวง ฉัตรชัย พรหมเลิศ[2], ปลัดกระทรวง
ปวิณ ชำนิประศาสน์[3], รองปลัดกระทรวง
บุญธรรม เลิศสุขีเกษม, รองปลัดกระทรวง
พรพจน์ เพ็ญพาส, รองปลัดกระทรวง
สมคิด จันทมฤก, รองปลัดกระทรวง
งบประมาณ 341,820.8171 ล้านบาท [1]
รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ อนุพงษ์ เผ่าจินดา, รัฐมนตรีว่าการ
นิพนธ์ บุญญามณี, รัฐมนตรีช่วยว่าการ
ทรงศักดิ์ ทองศรี, รัฐมนตรีช่วยว่าการ
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
ก่อตั้ง 1 เมษายน พ.ศ. 2435 (128 ปี)

ใกล้เคียง

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย (ประเทศไทย) กระทรวงมหาดไทยสหรัฐ กระทรวงมหาดไทย (สหราชอาณาจักร) กระทรวงมหาดไทย (จีนโบราณ) กระทรวงมหาดไทยและความสัมพันธ์ราชอาณาจักร (เนเธอร์แลนด์)

แหล่งที่มา

WikiPedia: กระทรวงมหาดไทย (ประเทศไทย) http://maps.google.com/maps?ll=13.750385,100.49749... http://www.multimap.com/map/browse.cgi?lat=13.7503... http://www.terraserver.com/imagery/image_gx.asp?cp... http://www.globalguide.org?lat=13.750385&long=100.... http://www.wikimapia.org/maps?ll=13.750385,100.497... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... http://www.moi.go.th/ http://www.moi.go.th http://www.moi.go.th/portal/page?_pageid=814,10608... http://www.moi.go.th/portal/page?_pageid=814,10666...