กระทรวงศึกษาธิการ (ประเทศไทย)
กระทรวงศึกษาธิการ (ประเทศไทย)

กระทรวงศึกษาธิการ (ประเทศไทย)

กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานราชการไทยประเภทกระทรวง มีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมทางการศึกษา ส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพ ให้เอกชนมีส่วนร่วมในการศึกษา เน้นให้นิสิตนักศึกษามีโอกาสศึกษาต่อสูงขึ้นทั้งในท้องถิ่นและสถาบันเปิด เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้บริการแก่สังคม พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถพิเศษให้ได้เรียนและแสดงออกในทางที่เหมาะสม

กระทรวงศึกษาธิการ (ประเทศไทย)

วันก่อตั้ง 1 เมษายน พ.ศ. 2435 (127 ปี)
รัฐมนตรี ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ, รัฐมนตรีว่าการ
คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช, รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กนกวรรณ วิลาวัลย์, รัฐมนตรีช่วยว่าการ
งบประมาณ 297,355,867,200 บาท (พ.ศ. 2562)
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
ลูกสังกัด ดูในบทความ
ผู้บริหารหลัก ประเสริฐ บุญเรือง [1], ปลัดกระทรวง
ดุริยา อมตวิวัฒน์, รองปลัดกระทรวง
รักขณา ตัณฑวุฑโฒ [2], รองปลัดกระทรวง
ธีรพงษ์ สารแสน [3], รองปลัดกระทรวง

แหล่งที่มา

WikiPedia: กระทรวงศึกษาธิการ (ประเทศไทย) http://maps.google.com/maps?ll=13.780871,100.53586... http://www.multimap.com/map/browse.cgi?lat=13.7808... http://www.terraserver.com/imagery/image_gx.asp?cp... http://www.globalguide.org?lat=13.780871&long=100.... http://www.wikimapia.org/maps?ll=13.780871,100.535... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... http://www.moe.go.th/ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/...