กระทรวงสาธารณสุข (ประเทศไทย)
กระทรวงสาธารณสุข (ประเทศไทย)

กระทรวงสาธารณสุข (ประเทศไทย)

กระทรวงสาธารณสุข (อังกฤษ: Ministry of Public Health) เป็นหน่วยงานราชการไทยประเภทกระทรวง มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคภัย การฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชน และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

กระทรวงสาธารณสุข (ประเทศไทย)

วันก่อตั้ง พ.ศ. 2461 (101 ปี)
รัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล, รัฐมนตรีว่าการ
สาธิต ปิตุเตชะ, รัฐมนตรีช่วยว่าการ
งบประมาณ 101,980.324 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ลูกสังกัด ดูในบทความ
ผู้บริหารหลัก นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย[2], ปลัดกระทรวง
นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์, รองปลัดกระทรวง
นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ, รองปลัดกระทรวง
นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์, รองปลัดกระทรวง
นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ, รองปลัดกระทรวง
นายแพทย์พงศธร พอกเพิ่มดี, ผู้ช่วยปลัดกระทรวง
แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์[3], ผู้ช่วยปลัดกระทรวง

ใกล้เคียง

กระทรวงสาธารณสุข (ประเทศไทย) กระทรวงสาธารณสุข ศึกษาธิการ และสวัสดิการสหรัฐ กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ กระทรวงสาธารณสุข สวัสดิการ และกีฬา (เนเธอร์แลนด์) กระทรวงสาธารณสุขและบริการประชาชน กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการครอบครัว

แหล่งที่มา

WikiPedia: กระทรวงสาธารณสุข (ประเทศไทย) http://maps.google.com/maps?ll=13.84986,100.52779&... http://maps.google.com/maps?t=k&q=Thailand&ie=UTF8... http://www.multimap.com/map/browse.cgi?lat=13.8498... http://www.terraserver.com/imagery/image_gx.asp?cp... http://www.globalguide.org?lat=13.84986&long=100.5... http://www.wikimapia.org/maps?ll=13.84986,100.5277... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1... http://www.moph.go.th http://www.moph.go.th/