กวี ตันจรารักษ์
กวี ตันจรารักษ์

กวี ตันจรารักษ์

กวี ตันจรารักษ์ มีชื่อเล่นว่า บีม เป็นนักร้องและนักแสดงชาวไทย อดีตสมาชิกนักร้องกลุ่มวงดีทูบี ปัจจุบัน เป็นศิลปินอิสระ

กวี ตันจรารักษ์

ส่วนเกี่ยวข้อง ดีทูบี
แดน-บีม
อภิเชษฐ์ กิตติกรเจริญ (บิ๊ก)
วรเวช ดานุวงศ์ (แดน)
สโรชา ตันจรารักษ์ (บัว)
อาชีพ นักร้อง นักแสดง นักธุรกิจ
ชื่อจริง กวี ตันจรารักษ์
คู่สมรส อฏิพรณ์ จิตต์ธรรมวงศ์ (ออย)
บุตร ธีร์ทองธรรม ตันจรารักษ์
พีร์ทองธรรม ตันจรารักษ์
ที่เกิด กรุงเทพมหานคร
ค่ายเพลง อาร์เอส (พ.ศ. 2542-2553)
เกิด 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2523 (39 ปี)
ชื่อเล่น บีม
ช่วงปี พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน
แนวเพลง อาร์แอนด์บี ป๊อป

แหล่งที่มา

WikiPedia: กวี ตันจรารักษ์ http://www.bkkonline.com/pr/popup.aspx?cid=5&conte... http://www.hisoparty.com/party/party-and-event/%E0... http://instagram.com/beamkawee/ http://www.newswit.com/ent/2005-03-22/1f39a36e2643... http://www.newswit.com/ent/2006-09-18/8acddea78eaf... http://www.newswit.com/gen/2007-04-24/fce62fda9fc0... http://www.newswit.com/news/2007-08-06/0935-5c1d2e... http://www.petmaniamagazine.com/issue32/news/07WWF... http://www.posttoday.com/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%... http://www.ryt9.com/s/prg/29863