กวี ตันจรารักษ์
กวี ตันจรารักษ์

กวี ตันจรารักษ์

กวี ตันจรารักษ์ มีชื่อเล่นว่า บีม เป็นนักร้องและนักแสดงชาวไทย อดีตสมาชิกนักร้องกลุ่มวงดีทูบี ปัจจุบัน เป็นศิลปินอิสระ

กวี ตันจรารักษ์

ส่วนเกี่ยวข้อง ดีทูบี
แดน-บีม
อภิเชษฐ์ กิตติกรเจริญ (บิ๊ก)
วรเวช ดานุวงศ์ (แดน)
สโรชา ตันจรารักษ์ (บัว)
อาชีพ นักร้อง นักแสดง นักธุรกิจ
ช่วงปี พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน
ชื่อจริง กวี ตันจรารักษ์
ชื่อเล่น บีม
เกิด 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2523 (39 ปี)
ที่เกิด กรุงเทพมหานคร
ค่ายเพลง อาร์เอส (พ.ศ. 2542-2553)
คู่สมรส อฏิพรณ์ จิตต์ธรรมวงศ์ (ออย)
บุตร ธีร์ทองธรรม ตันจรารักษ์
พีร์ทองธรรม ตันจรารักษ์
แนวเพลง อาร์แอนด์บี ป๊อป

แหล่งที่มา

WikiPedia: กวี ตันจรารักษ์ http://www.bkkonline.com/pr/popup.aspx?cid=5&conte... http://www.hisoparty.com/party/party-and-event/%E0... http://instagram.com/beamkawee/ http://www.newswit.com/ent/2005-03-22/1f39a36e2643... http://www.newswit.com/ent/2006-09-18/8acddea78eaf... http://www.newswit.com/gen/2007-04-24/fce62fda9fc0... http://www.newswit.com/news/2007-08-06/0935-5c1d2e... http://www.petmaniamagazine.com/issue32/news/07WWF... http://www.posttoday.com/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%... http://www.ryt9.com/s/prg/29863