กองทัพไทย
กองทัพไทย

กองทัพไทย

กองทัพไทย (อังกฤษ: Royal Thai Armed Forces) เป็นกองทัพของราชอาณาจักรไทย แบ่งเป็นสามเหล่าทัพ ได้แก่ กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ

กองทัพไทย

ยอดกำลังประจำการ 305,860
ยอดกำลังสำรอง 245,000
ประชากรที่อายุถึงขั้นรับราชการทุกปี ชาย 526,276[ต้องการอ้างอิง] (ประเมิน 2548),
หญิง 514,396[ต้องการอ้างอิง] (ประเมิน 2548)
แหล่งผลิตในประเทศ อุตสาหกรรมการบินไทย
ยศ ยศทหารของกองทัพไทย
อายุเริ่มบรรจุ 21
ประชากรในวัยบรรจุ ชาย 14,903,855[ต้องการอ้างอิง]  อายุ 21–49 (ประเมิน 2548),
หญิง 15,265,854[ต้องการอ้างอิง]  อายุ 21–49 (ประเมิน 2548)
งบประมาณ 207,718.9 แสนล้านบาท (2559)[1]
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ประชากรฉกรรจ์ ชาย 10,396,032[ต้องการอ้างอิง] , อายุ 21–49 (ประเมิน 2548),
หญิง 11,487,690[ต้องการอ้างอิง] , อายุ 21–49 (ประเมิน 2548)
จอมทัพ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เหล่า กองทัพบก
กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี
ที่ตั้ง บก. กรุงเทพมหานคร
ก่อตั้ง พ.ศ. 2395[ต้องการอ้างอิง]
ประวัติ ประวัติศาสตร์การทหารของไทย
ร้อยละต่อจีดีพี 1.8% (ประเมิน 2548)

ใกล้เคียง

แหล่งที่มา

WikiPedia: กองทัพไทย http://www.theaustralian.com.au/news/world/bullets... http://www.asiasentinel.com/politics/thailand-croo... http://www.globalfirepower.com/countries-listing.a... http://www.posttoday.com/politic/426850 http://www.prachatai.com/journal/2011/02/32979 http://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id... http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?... http://www.ems.bangkok.go.th/radmob.html http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2497/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2508/A/...