กันตนา
กันตนา

กันตนา

บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (Kantana Group Public Company Limited) นานกว่า 6 ทศวรรษที่กันตนาโดดเด่นอยู่ในวงการบันเทิงไทย ด้วยแนวคิดในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมธุรกิจทั้งด้านสื่อบันเทิงและด้านการศึกษาในหลากหลายธุรกิจ อาทิ ธุรกิจคอนเทนต์ ธุรกิจโปรดักชั่น เซอร์วิส ธุรกิจเอ็ดดูเคชั่น ธุรกิจนิวบิสเนส กันตนา พร้อมด้วยทีมงานผู้ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า1,000คน บนพื้นที่สตูดิโอขนาดใหญ่ 3 แห่ง อันได้แก่ กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ถนนรัชดาภิเษก ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ , กันตนา บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยเป็นที่ตั้งสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมต่างๆ ในเครือกันตนา และ กันตนา มูฟวี่ ทาวน์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ถือได้ว่าเป็นสตูดิโอกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค พร้อมให้บริการงานโฆษณา ภาพยนตร์ และโทรทัศน์ทั้งในและต่างประเทศอย่างสมบูรณ์แบบ  ด้วยศักยภาพในด้านการผลิตสื่อทุกประเภท นำไปสู่ความน่าเชื่อถือในระดับนานาชาติและก่อให้เกิดเป็นเครือข่ายธุรกิจที่สัมพันธ์เชื่อมโยงจากกันตนาสู่ประเทศคู่ค้ากว่า 40 ประเทศทั่วโลก

กันตนา