กามิกาเซ่

กามิกาเซ่ (อังกฤษ: KamiKaze) เป็นค่ายเพลงย่อยในสังกัดอาร์เอส ก่อตั้งใน พ.ศ. 2550 จากแนวคิดของสุทธิพงษ์ วัฒนจัง และณรงค์ศักดิ์ ศรีบรรฎาศักดิ์วัชรากรณ์ ที่ต้องการทำค่ายเพลงสำหรับกลุ่มประชากรวัยก่อนวัยรุ่นโดยเฉพาะ

กามิกาเซ่

เว็บไซต์ www.ilovekamikaze.com
ที่อยู่ 419/1 ซอย ลาดพร้าว 15 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900;
ปิด 1 กันยายน พ.ศ. 2560 (10 ปี)
บุคลากรหลัก หทัย ศราวุฒิไพบูลย์ - Director
ผลิตภัณฑ์ Variety
ก่อตั้ง 29 มีนาคม พ.ศ. 2550
อุตสาหกรรม ป็อป ป็อปแดนซ์ ป็อปร็อก อิเล็คทรอนิกส์ อาร์แอนด์บี ฮิปฮอป เฮฟวีเมทัล
บริษัทแม่ อาร์เอส จำกัด (มหาชน)