การถอดถอนผู้ได้รับเลือกตั้ง
การถอดถอนผู้ได้รับเลือกตั้ง

การถอดถอนผู้ได้รับเลือกตั้ง

การถอดถอนผู้ได้รับเลือกตั้ง (อังกฤษ: recall) คือ กระบวนการที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถถอดถอนผู้ได้รับเลือกตั้งจากตำแหน่ง

ใกล้เคียง

การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน การถอดรหัส (พันธุศาสตร์) การถอดเสียงภาษาอังกฤษ การถอดถอนผู้ได้รับเลือกตั้ง การถอดเสียง การถอดเป็นอักษรโรมัน การถอนทัพที่เดิงแกร์ก การถอดภาษาญี่ปุ่นด้วยอักษรโรมัน การถอดภาษาเกาหลีด้วยอักษรโรมัน การถอนทัพโซเวียตที่ทาลลินน์