การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (อังกฤษ: Tourism Authority of Thailand, ชื่อย่อ: ททท., TAT) เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีภารกิจในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

วันก่อตั้ง 18 มีนาคม พ.ศ. 2503 (59 ปี)
ในกำกับดูแลของ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
งบประมาณ 6,774.5022 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหารหลัก ทศพร ศิริสัมพันธ์, ประธานคณะกรรมการ
ยุทธศักดิ์ สุภสร, ผู้ว่าการ
สืบทอดจาก * สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว กรมโฆษณาการ สำนักนายกรัฐมนตรี
* องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ใกล้เคียง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวในประเทศไทย การท่าเรือแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวเพื่อคลอดบุตร การท่องเที่ยวในประเทศฝรั่งเศส การท่องเที่ยวในประเทศจีน การท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีใต้ การท่องเที่ยวทางเพศ