การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475

ฃ|Event_Name=การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475|Image_Name= Soldiers Siam 1932.g|Image_Alt=|Image_Caption=ทหารขณะรอคำสั่งที่ลานพระราชวังดุสิต 24 มิถุนายน 2475|AKA=|Participants=คณะราษฎร|Location= กรุงเทพมหานคร ประเทศสยาม|Date=24 มิถุนายน ค.ศ. 1932 (1932-06-24)|Deaths= |Result=การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475[1] เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของประวัติศาสตร์ไทยในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20 เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ซึ่งมีผลทำให้ราชอาณาจักรสยามเปลี่ยนรูปแบบประเทศจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปเป็นราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ และเปลี่ยนรูปแบบการปกครองไปเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา เกิดขึ้นจากคณะนายทหารและพลเรือนที่ประกอบกัน เรียกตนเองว่า "คณะราษฎร" โดยเป็นผลพวงจากการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์โลก ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองภายในประเทศ การปฏิวัติดังกล่าวทำให้ประเทศสยามมีรัฐธรรมนูญฉบับแรก