การรถไฟแห่งประเทศไทย
การรถไฟแห่งประเทศไทย

การรถไฟแห่งประเทศไทย

การรถไฟแห่งประเทศไทย (ชื่อย่อ: รฟท.; อังกฤษ: State Railway of Thailand ; SRT) เป็นรัฐวิสาหกิจในกระทรวงคมนาคม ทำหน้าที่ดูแลกิจการด้านรถไฟของประเทศไทย มีทางรถไฟอยู่ภายใต้ขอบเขตดำเนินการทั้งหมด 4,070 กิโลเมตร

การรถไฟแห่งประเทศไทย

ต้นสังกัด กระทรวงคมนาคม
วันก่อตั้ง 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2494 (68 ปี)
งบประมาณ 24,636.9921 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหารหลัก จิรุตม์ วิศาลจิตร, ประธานกรรมการ
วรวุฒิ มาลา, รักษาการผู้ว่าการ
วิโรจน์ เตรียมพงศ์พันธ์, รองผู้ว่าการ
จเร รุ่งฐานีย, รองผู้ว่าการ

ใกล้เคียง

การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การรถไฟมาลายา การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สิงคโปร์) การรถไฟรัฐซาบะฮ์ การรถไฟแห่งรัฐเกาหลี การรถไฟแห่งชาติฟิลิปปินส์ การรถไฟเวียดนาม การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเกาสฺยง การรถไฟสหพันธรัฐออสเตรีย

แหล่งที่มา

WikiPedia: การรถไฟแห่งประเทศไทย http://maps.google.com/maps?ll=13.7466502,100.5146... http://www.multimap.com/map/browse.cgi?lat=13.7466... http://www.terraserver.com/imagery/image_gx.asp?cp... http://www.globalguide.org?lat=13.7466502&long=100... http://www.wikimapia.org/maps?ll=13.7466502,100.51... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... http://www.railway.co.th http://www.railway.co.th/ http://www.railway.co.th/line/map.asp http://www.srtet.co.th/th/10_footer/01_timeline.ht...