การรถไฟแห่งประเทศไทย
การรถไฟแห่งประเทศไทย

การรถไฟแห่งประเทศไทย

การรถไฟแห่งประเทศไทย (ชื่อย่อ: รฟท.; อังกฤษ: State Railway of Thailand ; SRT) เป็นรัฐวิสาหกิจในกระทรวงคมนาคม ทำหน้าที่ดูแลกิจการด้านรถไฟของประเทศไทย มีทางรถไฟอยู่ภายใต้ขอบเขตดำเนินการทั้งหมด 4,070 กิโลเมตร

การรถไฟแห่งประเทศไทย

งบประมาณ 24,636.9921 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
วันก่อตั้ง 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2494 (68 ปี)
ผู้บริหารหลัก จิรุตม์ วิศาลจิตร, ประธานกรรมการ
วรวุฒิ มาลา, รักษาการผู้ว่าการ
วิโรจน์ เตรียมพงศ์พันธ์, รองผู้ว่าการ
จเร รุ่งฐานีย, รองผู้ว่าการ
ต้นสังกัด กระทรวงคมนาคม

ใกล้เคียง

การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (สิงคโปร์) การรถไฟมาลายา การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การรถไฟรัฐซาบะฮ์ การรถไฟแห่งรัฐเกาหลี การรถไฟเวียดนาม การรถไฟเนปาล การรถไฟแห่งรัฐบาลเนปาล การรถไฟแห่งชาติฟิลิปปินส์

แหล่งที่มา

WikiPedia: การรถไฟแห่งประเทศไทย http://maps.google.com/maps?ll=13.7466502,100.5146... http://www.multimap.com/map/browse.cgi?lat=13.7466... http://www.terraserver.com/imagery/image_gx.asp?cp... http://www.globalguide.org?lat=13.7466502&long=100... http://www.wikimapia.org/maps?ll=13.7466502,100.51... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... http://www.railway.co.th http://www.railway.co.th/ http://www.railway.co.th/line/map.asp http://www.srtet.co.th/th/10_footer/01_timeline.ht...