การรับรู้อากัปกิริยา
การรับรู้อากัปกิริยา

การรับรู้อากัปกิริยา

การรับรู้อากัปกิริยา[1] หรือการรู้ตำแหน่งข้อและการเคลื่อนไหว[2] (อังกฤษ: proprioception มาจากคำว่า "proprius" ซึ่งแปลว่า "ของตน" หรือ "แต่ละบุคคล" และคำว่า "perception" ซึ่งแปลว่า "การรับรู้") เป็นความรู้สึกเกี่ยวกับตำแหน่ง (limb position sense) และเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของอวัยวะในร่างกาย (kinesthesia หรือ motion sense) ที่ไม่สืบเนื่องกับการมองเห็น[3][4]เป็นกระบวนการที่ต่างจาก exteroception ซึ่งเป็นการที่บุคคลรับรู้ตัวกระตุ้นภายนอกร่างกาย และ interoception ซึ่งเป็นการที่บุคคลรับรู้ความรู้สึกเป็นต้นว่า ความเจ็บปวดและความหิว และการเคลื่อนไหวของอวัยวะภายใน

ใกล้เคียง

การรับรู้รส การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย การรับรู้อากัปกิริยา การรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ การรับรู้สนามแม่เหล็ก การรักษามะเร็งแบบทางเลือก การรับรู้ไฟฟ้า การรับมือโดยใช้อารมณ์ (จิตวิทยา) การรับรู้ความใกล้ไกล การรัดเท้า

แหล่งที่มา

WikiPedia: การรับรู้อากัปกิริยา http://www.abc.net.au/rn/allinthemind/stories/2005... http://www.reumatologia-dr-bravo.cl/para%20medicos... http://erikdalton.com/NewslettersOnline/Feb06Newsl... http://www.everything2.com/index.pl?node_id=690040 http://www.flexor.com/sites/default/files/media/me... http://books.google.com/books?id=CI8XAQAAMAAJ http://books.google.com/books?id=MDWuaqZiHZcC&pg=P... http://books.google.com/books?id=dXZnwvs6gYIC&pg=P... http://books.google.com/books?id=n7fwAAAAMAAJ http://books.google.com/books?id=p8-2j4d-hqwC&pg=P...