การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ขออภัย ยังไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

English version การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ราชวงศ์ไทย
สถานที่ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 (สวรรคต)
26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ)

ใกล้เคียง

การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การสวรรคตและพิธีฝังพระบรมศพสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร การสวดภาณยักษ์ การสวรรคตของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี การสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 การสวนทวารด้วยกาแฟ การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ การสวนทวารหนัก การสวมมงกุฎพระนางพรหมจารี (เบลัซเกซ)