การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ขออภัย ยังไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

English version การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 (สวรรคต)
26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ราชวงศ์ไทย
สถานที่ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

ใกล้เคียง

การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การสวรรคตของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี การสวดภาณยักษ์ การสวนทวารด้วยกาแฟ การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ การสวมมงกุฎพระนางพรหมจารี (เบลัซเกซ) การสวรรคตของไดอานา เจ้าหญิงแห่งเวลส์ การสวิตช์วงจร การสวดมนต์ของนักบุญสตีเฟน (ฟราอันเจลิโค)