การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร สวรรคตเพราะต้องพระแสงปืนเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 เหตุการณ์นี้ก่อให้เกิดผลสะเทือนต่อการเมืองไทยอย่างรุนแรง และนำไปสู่การเถลิงถวัลยราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการลดบทบาททางการเมืองของปรีดี พนมยงค์ ภายหลังรัฐประหาร พ.ศ. 2490 โดยกลุ่มจอมพล ป. พิบูลสงคราม ทุกวันนี้กรณีดังกล่าวยังคงมีการถกเถียงกันอยู่และได้รับความสนใจในหมู่ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่ แต่ไม่เป็นประเด็นสาธารณะเพราะกรณีดังกล่าวพาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยโดยตรง[ต้องการอ้างอิง]

ใกล้เคียง

การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การสวรรคตและพิธีฝังพระบรมศพสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร การสวรรคตของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี การสวดภาณยักษ์ การสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 การสวนทวารด้วยกาแฟ การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ การสวนทวารหนัก การสวมมงกุฎพระนางพรหมจารี (เบลัซเกซ)

แหล่งที่มา

WikiPedia: การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล http://socialitywisdom.blogspot.com.au/2009/02/blo... http://socialitywisdom.blogspot.com.au/2009/02/blo... http://somsakwork.blogspot.com.au/2007/11/2.html http://somsakwork.blogspot.com.au/2007/11/blog-pos... http://somsakwork.blogspot.com/2007/11/2.html http://somsakwork.blogspot.com/2007/11/blog-post.h... http://prachatai.com/05web/th/home/11358 http://www.sarakadee.com/feature/2000/04/pridi.htm http://www.su-usedbook.com http://www.su-usedbook.com/product.detail.php?lang...