กีฬาโอลิมปิก
กีฬาโอลิมปิก

กีฬาโอลิมปิก

กรีซ เอเธนส์
ฝรั่งเศส ชาโมนิกซ์
พาราลิมปิก:
อิตาลี โรม
สวีเดน เอิร์นเชิลส์วีก
เยาวชน:
สิงคโปร์ สิงคโปร์
ที่รีโอเดจาเนโร
บราซิล บราซิล
ฤดูหนาว:
ที่พย็องชัง
เกาหลีใต้
เยาวชน:พ.ศ.2561 ที่ บัวโนสไอเรส อาร์เจนตินา
กีฬาโอลิมปิก (อังกฤษ: Olympic Games, ฝรั่งเศส: les Jeux olympiques, JO) หรือโอลิมปิกสมัยใหม่ (อังกฤษ: Modern Olympic Games) เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศที่สำคัญ มีทั้งกีฬาฤดูร้อนและฤดูหนาว โดยมีนักกีฬากว่าพันคนเข้าร่วมการแข่งขันในหลายชนิดกีฬา กีฬาโอลิมปิกถูกมองว่าเป็นการแข่งขันกีฬาที่สำคัญที่สุดของโลก โดยมีประเทศเข้าร่วมแข่งขันกว่า 200 ประเทศ ปัจจุบัน กีฬาโอลิมปิกจัดขึ้นทุกๆ 4 ปี โดยผลัดกันระหว่างโอลิมปิกฤดูร้อนกับโอลิมปิกฤดูหนาวห่างกันทุก 2 ปี การสร้างสรรค์กีฬาโอลิมปิกได้รับแรงบันดาลใจจากกีฬาโอลิมปิกโบราณ (ภาษากรีก :Ὀλυμπιακοί Ἀγῶνες) ที่เคยจัดขึ้นในโอลิมเปีย กรีซ จากในระหว่างศตวรรษที่ 8 ก่อนคริสตกาลจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 4 โดย บารอน ปีแยร์ เดอ กูแบร์แต็ง ชาวฝรั่งเศส เป็นผู้ก่อตั้งคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี) ใน พ.ศ. 2437 จนนำไปสู่การจัดโอลิมปิกสมัยใหม่ครั้งแรกในปี พ.ศ.2439 ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ นับแต่นั้นมาไอโอซีกลายเป็นองค์การที่ดูแลกระบวนการโอลิมปิก (Olympic Movement) โดยมีกฎบัตรโอลิมปิกนิยามโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯวิวัฒนาการของกระบวนการโอลิมปิกระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 20 และ 21 ได้ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อกีฬาโอลิมปิกหลายประการ การปรับแก้บางอย่างรวมไปถึง การริเริ่มโอลิมปิกฤดูหนาวเพื่อแข่งขันกีฬาน้ำแข็งและฤดูหนาว กีฬาพาราลิมปิกเพื่อนักกีฬาที่มีความพิการทางร่างกาย และกีฬาโอลิมปิกเยาวชนเพื่อนักกีฬาวัยรุ่น ไอโอซีได้ปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยีแห่งศตวรรษที่ 20 ตามความจริง ผลคือ กีฬาโอลิมปิกได้ขยับจากลักษณะมือสมัครเล่นบริสุทธิ์ (pure amateurism) ตามแนวคิดของกูแบร์แต็ง เพื่อให้นักกีฬาอาชีพร่วมการแข่งขันได้ ความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของสื่อมวลชนได้ก่อให้เกิดปัญหาการอุปถัมภ์โดยบริษัทและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์จากกีฬาโอลิมปิก สงครามโลกนำไปสู่การยกเลิกโอลิมปิกเมื่อ พ.ศ. 2459, 2483 และ 2487 มีการคว่ำบาตรครั้งใหญ่ระหว่างสงครามเย็น ซึ่งจำกัดการเข้าร่วมในโอลิมปิกเมื่อ พ.ศ. 2523 และ 2527กระบวนการโอลิมปิกประกอบด้วยสหพันธ์กีฬาระหว่างประเทศ คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติ และคณะกรรมการจัดการแข่งขันของกีฬาโอลิมปิกแต่ละครั้ง เมืองเจ้าภาพเป็นผู้รับผิดชอบการจัดการแข่งขันและการจัดหาเงินทุนเพื่อสมโภช (celebrate) กีฬาตามกฎบัตรโอลิมปิก โปรแกรมโอลิมปิก ซึ่งประกอบด้วยกีฬาที่จะมีการแข่งขันในโอลิมปิก ถูกกำหนดโดยไอโอซีเช่นกัน การสมโภชกีฬาโอลิมปิกหมายรวมพิธีการและสัญลักษณ์จำนวนมาก อาทิ ธงและคบเพลิงโอลิมปิก ตลอดจนพิธีเปิดและปิด มีนักกีฬากว่า 13,000 คนเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนและฤดูหนาวใน 33 ชนิดกีฬา เกือบ 400 รายการ ผู้ที่ชนะเลิศเป็นอันดับหนึ่ง สองและสามในแต่ละรายการจะได้รับเหรียญโอลิมปิก ทอง เงินและทองแดง ตามลำดับ

กีฬาโอลิมปิก

ชื่อย่อ Olympiad
จัดขึ้นทุก 4 ปี
หมายเหตุ แบ่งเป็นโอลิมปิกฤดูร้อน โอลิมปิกฤดูหนาว พาราลิมปิกเกมส์ และโอลิมปิกเยาวชน
คำขวัญ Citius, Altius, Fortius
เร็วขึ้น, สูงขึ้น, แกร่งขึ้น
สำนักงานใหญ่ คณะกรรมการโอลิมปิกสากล
โลซาน, สวิตเซอร์แลนด์
ประธาน โธมัส บัคช์
ก่อตั้ง โอลิมปิก:

กรีซ เอเธนส์

ฝรั่งเศส ชาโมนิกซ์

พาราลิมปิก:

อิตาลี โรม

สวีเดน เอิร์นเชิลส์วีก

เยาวชน:

สิงคโปร์ สิงคโปร์

ออสเตรีย อินส์บรุค
ครั้งล่าสุด ฤดูร้อน:

ที่รีโอเดจาเนโร
บราซิล บราซิล

ฤดูหนาว:

ที่พย็องชัง
เกาหลีใต้

เยาวชน:

พ.ศ.2561 ที่ บัวโนสไอเรส อาร์เจนตินา

พ.ศ.2559 ที่ ลีลแฮมเมอร์ นอร์เวย์
วัตถุประสงค์ กีฬาสำหรับนานาชาติ

ใกล้เคียง

กีฬาโอลิมปิก กีฬาโอลิมปิกเยาวชน กีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย กีฬาโปโลน้ำในโอลิมปิกฤดูร้อน 2016 กีฬาโอลิมปิกโบราณ กีฬาโปโลน้ำในโอลิมปิกฤดูร้อน กีฬาโอลิมปิกซ้อน 1906 กีฬาโปโลน้ำในโอลิมปิกฤดูร้อน 2020 – ทีมหญิง กีฬาโปโลน้ำในซีเกมส์ 2017 กีฬาโปโลน้ำในโอลิมปิกฤดูร้อน 2020 – ทีมชาย

แหล่งที่มา

WikiPedia: กีฬาโอลิมปิก http://www.britannica.com/EBchecked/topic/428005/O... http://www.perseus.tufts.edu/Olympics/sports.html http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Per... http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Per... http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Per... http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perse... http://multimedia.olympic.org/pdf/en_report_658.pd... http://www.olympic.org http://www.webcitation.org/5gKmnnDyw //www.worldcat.org/oclc/10818363