กีฬาโอลิมปิก
กีฬาโอลิมปิก

กีฬาโอลิมปิก

กรีซ เอเธนส์
ฝรั่งเศส ชาโมนิกซ์
พาราลิมปิก:
อิตาลี โรม
สวีเดน เอิร์นเชิลส์วีก
เยาวชน:
สิงคโปร์ สิงคโปร์
ที่รีโอเดจาเนโร
บราซิล บราซิล
ฤดูหนาว:
ที่พย็องชัง
เกาหลีใต้
เยาวชน:พ.ศ.2561 ที่ บัวโนสไอเรส อาร์เจนตินา
กีฬาโอลิมปิก (อังกฤษ: Olympic Games, ฝรั่งเศส: les Jeux olympiques, JO) หรือโอลิมปิกสมัยใหม่ (อังกฤษ: Modern Olympic Games) เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศที่สำคัญ มีทั้งกีฬาฤดูร้อนและฤดูหนาว โดยมีนักกีฬากว่าพันคนเข้าร่วมการแข่งขันในหลายชนิดกีฬา กีฬาโอลิมปิกถูกมองว่าเป็นการแข่งขันกีฬาที่สำคัญที่สุดของโลก โดยมีประเทศเข้าร่วมแข่งขันกว่า 200 ประเทศ ปัจจุบัน กีฬาโอลิมปิกจัดขึ้นทุกๆ 4 ปี โดยผลัดกันระหว่างโอลิมปิกฤดูร้อนกับโอลิมปิกฤดูหนาวห่างกันทุก 2 ปี การสร้างสรรค์กีฬาโอลิมปิกได้รับแรงบันดาลใจจากกีฬาโอลิมปิกโบราณ (ภาษากรีก :Ὀλυμπιακοί Ἀγῶνες) ที่เคยจัดขึ้นในโอลิมเปีย กรีซ จากในระหว่างศตวรรษที่ 8 ก่อนคริสตกาลจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 4 โดย บารอน ปีแยร์ เดอ กูแบร์แต็ง ชาวฝรั่งเศส เป็นผู้ก่อตั้งคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี) ใน พ.ศ. 2437 จนนำไปสู่การจัดโอลิมปิกสมัยใหม่ครั้งแรกในปี พ.ศ.2439 ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ นับแต่นั้นมาไอโอซีกลายเป็นองค์การที่ดูแลกระบวนการโอลิมปิก (Olympic Movement) โดยมีกฎบัตรโอลิมปิกนิยามโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯวิวัฒนาการของกระบวนการโอลิมปิกระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 20 และ 21 ได้ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อกีฬาโอลิมปิกหลายประการ การปรับแก้บางอย่างรวมไปถึง การริเริ่มโอลิมปิกฤดูหนาวเพื่อแข่งขันกีฬาน้ำแข็งและฤดูหนาว กีฬาพาราลิมปิกเพื่อนักกีฬาที่มีความพิการทางร่างกาย และกีฬาโอลิมปิกเยาวชนเพื่อนักกีฬาวัยรุ่น ไอโอซีได้ปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยีแห่งศตวรรษที่ 20 ตามความจริง ผลคือ กีฬาโอลิมปิกได้ขยับจากลักษณะมือสมัครเล่นบริสุทธิ์ (pure amateurism) ตามแนวคิดของกูแบร์แต็ง เพื่อให้นักกีฬาอาชีพร่วมการแข่งขันได้ ความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของสื่อมวลชนได้ก่อให้เกิดปัญหาการอุปถัมภ์โดยบริษัทและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์จากกีฬาโอลิมปิก สงครามโลกนำไปสู่การยกเลิกโอลิมปิกเมื่อ พ.ศ. 2459, 2483 และ 2487 มีการคว่ำบาตรครั้งใหญ่ระหว่างสงครามเย็น ซึ่งจำกัดการเข้าร่วมในโอลิมปิกเมื่อ พ.ศ. 2523 และ 2527กระบวนการโอลิมปิกประกอบด้วยสหพันธ์กีฬาระหว่างประเทศ คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติ และคณะกรรมการจัดการแข่งขันของกีฬาโอลิมปิกแต่ละครั้ง เมืองเจ้าภาพเป็นผู้รับผิดชอบการจัดการแข่งขันและการจัดหาเงินทุนเพื่อสมโภช (celebrate) กีฬาตามกฎบัตรโอลิมปิก โปรแกรมโอลิมปิก ซึ่งประกอบด้วยกีฬาที่จะมีการแข่งขันในโอลิมปิก ถูกกำหนดโดยไอโอซีเช่นกัน การสมโภชกีฬาโอลิมปิกหมายรวมพิธีการและสัญลักษณ์จำนวนมาก อาทิ ธงและคบเพลิงโอลิมปิก ตลอดจนพิธีเปิดและปิด มีนักกีฬากว่า 13,000 คนเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนและฤดูหนาวใน 33 ชนิดกีฬา เกือบ 400 รายการ ผู้ที่ชนะเลิศเป็นอันดับหนึ่ง สองและสามในแต่ละรายการจะได้รับเหรียญโอลิมปิก ทอง เงินและทองแดง ตามลำดับ

กีฬาโอลิมปิก

สำนักงานใหญ่ คณะกรรมการโอลิมปิกสากล
โลซาน, สวิตเซอร์แลนด์
ชื่อย่อ Olympiad
หมายเหตุ แบ่งเป็นโอลิมปิกฤดูร้อน โอลิมปิกฤดูหนาว พาราลิมปิกเกมส์ และโอลิมปิกเยาวชน
คำขวัญ Citius, Altius, Fortius
เร็วขึ้น, สูงขึ้น, แกร่งขึ้น
วัตถุประสงค์ กีฬาสำหรับนานาชาติ
จัดขึ้นทุก 4 ปี
ก่อตั้ง โอลิมปิก:

กรีซ เอเธนส์

ฝรั่งเศส ชาโมนิกซ์

พาราลิมปิก:

อิตาลี โรม

สวีเดน เอิร์นเชิลส์วีก

เยาวชน:

สิงคโปร์ สิงคโปร์

ออสเตรีย อินส์บรุค
ประธาน โธมัส บัคช์
ครั้งล่าสุด ฤดูร้อน:

ที่รีโอเดจาเนโร
บราซิล บราซิล

ฤดูหนาว:

ที่พย็องชัง
เกาหลีใต้

เยาวชน:

พ.ศ.2561 ที่ บัวโนสไอเรส อาร์เจนตินา

พ.ศ.2559 ที่ ลีลแฮมเมอร์ นอร์เวย์

ใกล้เคียง

กีฬาโอลิมปิก กีฬาโอลิมปิกเยาวชน กีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย กีฬาโปโลน้ำในโอลิมปิกฤดูร้อน 2016 กีฬาโอลิมปิกโบราณ กีฬาโปโลน้ำในโอลิมปิกฤดูร้อน กีฬาโอลิมปิกซ้อน 1906 กีฬาโปโลน้ำในซีเกมส์ 2017 กีฬาโปโลน้ำในโอลิมปิกฤดูร้อน 2020 – ทีมหญิง กีฬาโปโลน้ำในโอลิมปิกฤดูร้อน 2020

แหล่งที่มา

WikiPedia: กีฬาโอลิมปิก http://www.britannica.com/EBchecked/topic/428005/O... http://www.perseus.tufts.edu/Olympics/sports.html http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Per... http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Per... http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Per... http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perse... http://multimedia.olympic.org/pdf/en_report_658.pd... http://www.olympic.org http://www.webcitation.org/5gKmnnDyw //www.worldcat.org/oclc/10818363