กีฬา
กีฬา

กีฬา

กีฬา (อังกฤษ: sport, ภาษาอเมริกันใช้ว่า "sports") เป็นกิจกรรมหรือการเล่นเพื่อความสนุกเพลิดเพลินหรือเพื่อผ่อนคลายความเคร่งเครียดทางจิต รวมไปถึงกิจกรรมปกติหรือทักษะที่อยู่ภายใต้กติกาซึ่งถูกกำหนดโดยความเห็นที่ตรงกันโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพักผ่อน การแข่งขัน ความเพลิดเพลิน ความสำเร็จ การพัฒนาของทักษะ หรือหลายสิ่งรวมกัน กีฬาเป็นกิจกรรมที่ควบคู่กับการแข่งขัน และระบบคะแนนกีฬาหลายประเภทได้มีการจัดการแข่งขันในระดับเขต ประเทศ และระดับโลก ซึ่งกีฬาหลายชนิดได้มีการใส่เข้าและนำออกโดยการปรับปรุงของทางคณะกรรมการโอลิมปิกสากล เช่น ฟุตบอล รักบี้ ลาครอสส์ หรือ โปโล[1]

ใกล้เคียง

กีฬา กีฬาโอลิมปิก กีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ (ประเทศไทย) กีฬาฟุตบอลในโอลิมปิกฤดูร้อน กีฬาฟุตบอลในโอลิมปิกฤดูร้อน 2020 – ทีมชาย กีฬาประเภททีม กีฬาฟุตบอลในโอลิมปิกฤดูร้อน 2020 กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 กีฬาฟุตบอลในโอลิมปิกฤดูร้อน 2016