ขั้นตอนวิธีการค้นหาเพื่อนบ้านใกล้สุด k ตัว
ขั้นตอนวิธีการค้นหาเพื่อนบ้านใกล้สุด k ตัว

ขั้นตอนวิธีการค้นหาเพื่อนบ้านใกล้สุด k ตัว

ขั้นตอนวิธีการเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด (อังกฤษ: K-Nearest Neighbour Algorithm) เป็นวิธีที่ใช้ในการจัดแบ่งคลาส โดยเทคนิคนี้จะตัดสินใจว่า คลาสใดที่จะแทนเงื่อนไขหรือกรณีใหม่ๆ ได้บ้าง โดยการตรวจสอบจำนวนบางจำนวน (“K” ในขั้นตอนวิธีการเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด) ของกรณีหรือเงื่อนไขที่เหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมากที่สุด โดยจะหาผลรวม (Count Up) ของจำนวนเงื่อนไข หรือกรณีต่างๆ สำหรับแต่ละคลาส และกำหนดเงื่อนไขใหม่ๆ ให้คลาสที่เหมือนกันกับคลาสที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดตัวอย่าง : การจัดกลุ่มข้อมูลของขั้นตอนวิธีการเพื่อนบ้านใกล้ที่สุดกำหนดให้จุดที่พิจารณาคือ วงกลมสีเขียว ควรจัดกลุ่มให้จุดที่สนใจไปอยู่ใน คลาสแรกของสี่เหลี่ยมสีน้ำเงิน หรือ คลาสสองของสามเหลี่ยมสีแดง

แหล่งที่มา

WikiPedia: ขั้นตอนวิธีการค้นหาเพื่อนบ้านใกล้สุด k ตัว http://cgm.cs.mcgill.ca/~soss/cs644/projects/simar... http://www.alibris.com/booksearch.detail?invid=105... http://www.bestechvideos.com/2008/08/26/k-nearest-... http://www.bod.com/index.php?id=3435&objk_id=56118... http://www.docstoc.com/docs/42043096/Automatic-Fac... http://www.flipkart.com/books/026219547x http://www.mediafire.com/?9rapgxwvvg6x23m http://www.statsoft.com/textbook/k-nearest-neighbo... http://www.youtube.com/watch?v=9Phf18KU1iQ http://www.youtube.com/watch?v=G8iKoC9Yepk