ขุนพันธรักษ์ราชเดช (บุตร พันธรักษ์)
ขุนพันธรักษ์ราชเดช (บุตร พันธรักษ์)

ขุนพันธรักษ์ราชเดช (บุตร พันธรักษ์)

พลตำรวจตรี ขุนพันธรักษ์ราชเดช (บุตร พันธรักษ์) (18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2446 — 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2549) อดีตนายตำรวจชื่อดังของวงการตำรวจไทย ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นอันมากในการปราบโจรร้ายในภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย ในภาคกลางเช่น เสือฝ้าย เสือย่อง เสือผ่อน เสือครึ้ม เสือปลั่ง เสือใบ เสืออ้วน เสือไหว เสือมเหศวร ที่พัทลุง ปราบ เสือสังหรือเสือพุ่ม ที่นราธิวาส ปราบผู้ร้ายทางการเมือง ในปี พ.ศ. 2481 หัวหน้าโจรชื่อ “อะเวสะดอตาเละ” จนท่านได้ฉายาจากชาวไทยมุสลิมว่า “รายอกะจิ” ซึ่งแปลว่า "อัศวินพริกขี้หนู" และจากผลงานที่ท่านสามารถปราบโจร เสือร้ายต่าง ๆ ได้มากมาย จึงได้รับฉายา ดังต่อไปนี้

ขุนพันธรักษ์ราชเดช (บุตร พันธรักษ์)

เสียชีวิต 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 (103 ปี)
ซอยราชเดช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
สัญชาติ ไทย
คู่สมรส นางเฉลา พันธรักษราชเดช
นางสมสมัย พันธรักษราชเดช
การศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
บิดามารดา นายอ้วน พันธรักษ์
นางทองจันทร์ พันธรักษ์
อาชีพ ตำรวจ
เกิด 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2446
ตำบลดอนตะโก อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
มีชื่อเสียงจาก อดีตนายตำรวจชื่อดังของวงการตำรวจไทย
บุตร 12 คน

แหล่งที่มา

WikiPedia: ขุนพันธรักษ์ราชเดช (บุตร พันธรักษ์) http://people.mthai.com/other/4898.html http://www.naewna.com/news.asp?ID=66971 http://www.sianpra.net/index.php?lay=show&ac=artic... http://www.m-culture.go.th/nakhonsithammarat/index... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2474/D/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2478/D/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2481/D/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2485/D/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2502/D/...