ข้อมูลขนาดใหญ่
ข้อมูลขนาดใหญ่

ข้อมูลขนาดใหญ่

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, ข้อมูลขนาดใหญ่ (อังกฤษ: Big data) [1][2][3] คือชุมนุมของชุดข้อมูลที่มีขนาดและความซับซ้อนมาก จนมันยากที่จะประมวลผลได้ด้วยเครื่องมือจัดการฐานข้อมูลที่มีอยู่ความท้าทายนี้รวมถึงการจับบันทึก การจัดเก็บ[4] การค้นหา การแบ่งปัน การวิเคราะห์[5] และการวาดภาพข้อมูลแนวโน้มของชุดข้อมูลต่างๆ ที่ใหญ่ขึ้นเป็นผลจากสารสนเทศเพิ่มเติมที่ได้มาจากการวิเคราะห์ชุดข้อมูลชุดใหญ่ชุดเดียวของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน เทียบกับชุดข้อมูลย่อยๆ หลายชุดที่แยกจากกันที่มีขนาดรวมกันแล้วเท่ากันสิ่งนี้อนุญาตให้ความเชื่อมโยงถูกค้นพบได้ เพื่อ "หาแนวโน้มทางธุรกิจ ตัดสินคุณภาพของงานวิจัย ป้องกันโรค วิเคราะห์การอ้างอิงกฎหมาย ต่อสู้กับอาชญากรรม และบอกสภาพการจราจรตามเวลาจริง"[6][7][8]

ใกล้เคียง

ข้อมูลผิดเกี่ยวกับโควิด-19 ข้อมูล ข้อมูลมหัต ข้อมูล (คอมพิวเตอร์) ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ ข้อมูลอภิพันธุ์ ข้อมูลด้านสุขภาพในวิกิพีเดีย ข้อมูลผู้เข้าร่วมรายบุคคล ข้อมูลส่วนแบ่งการตลาดอุตสาหกรรมเพลงทั่วโลก ข้อมูลแบบเปิด

แหล่งที่มา

WikiPedia: ข้อมูลขนาดใหญ่ http://www.dbta.com/Articles/Editorial/Trends-and-... http://www.economist.com/specialreports/displaysto... http://www.forbes.com/sites/benkerschberg/2012/01/... http://books.google.com/books?id=Wu_xeGdU4G8C&pg=P... http://hudsonlegalblog.com/e-discovery/e-discovery... http://bits.blogs.nytimes.com/2010/04/22/start-up-... http://blogs.zdnet.com/virtualization/?p=1708 //www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21310967 http://martinhilbert.net/WorldInfoCapacity.html http://videolectures.net/