คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 59
คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 59

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 59

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 59 (20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 – 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554)[4] มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ โดยมีนายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี โดยมี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ คณะรัฐมนตรีไทย คณะนี้ เป็นคณะที่ ประกาศใช้ พระราชกำหนดบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ยาวนานที่สุดตั้งแต่มีกฎหมายฉบับนี้ และนับว่าเป็นคณะรัฐมนตรีที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทย

ใกล้เคียง

คณะรัฐมนตรีไทย คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 62 คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 60 คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 59 คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 54 คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 61 คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 56 คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 57 คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 55 คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 53

แหล่งที่มา

WikiPedia: คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 59 http://www.bangkokbiznews.com/home/news/it/it/2009... http://www.bangkokpost.com/news/local/12750/abhisi... http://www.chuaichart.com/projects/cheque/ http://www.krabiunited.com/index.php?app=news&fnc=... http://nationmultimedia.com/2008/11/19/politics/po... http://nationmultimedia.com/2009/04/06/opinion/opi... http://www.nationmultimedia.com/worldhotnews/read.... http://news.sanook.com/1021661-%E0%B8%99%E0%B8%B2%... http://www.thairath.com/news.php?section=politics&... http://www.thairath.com/news.php?section=politics&...