คณะราษฎร
คณะราษฎร

คณะราษฎร

คณะราษฎร (อ่านว่า "คะ-นะ-ราด-สะ-ดอน";[2] มักสะกดผิดเป็น คณะราษฎร์) หรือ สมาคมคณะราษฎร หรือต่อมาใช้ว่า สโมสรราษฎร์สราญรมย์ คือ กลุ่มบุคคลที่ดำเนินการการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 ยึดอำนาจจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของประเทศสยาม จากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ อาจได้ชื่อว่าเป็นพรรคการเมืองพรรคแรกของไทย

คณะราษฎร

ผู้นำฝ่ายพลเรือน หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์)
อุดมการณ์ ชาตินิยม, ทหารนิยม, เสรีนิยม, รัฐธรรมนูญนิยม
นโยบายพรรค หลัก 6 ประการ
ที่ทำการพรรค พระที่นั่งอนันตสมาคม (พ.ศ. 2475–2482)
วังสวนกุหลาบ (พ.ศ. 2482–2500)
ก่อตั้ง 5 กุมภาพันธ์ 2469
ผู้นำฝ่ายทหาร พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)
หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน)
นายกสมาคม พระยานิติศาสตร์ไพศาล
ยุบพรรค 8 พฤศจิกายน 2490[lower-alpha 1]
จำนวนสมาชิก  (ปี 2475) 102 คน (ผู้ก่อการ)
10,000 คน[1]:132