คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2537 เป็นคณะที่จัดตั้งขึ้นเป็นลำดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร[1] และเป็นคณะแพทยศาสตร์ที่จัดตั้งขึ้นเป็นลำดับที่ 12 ของประเทศไทย[2] โดยในช่วง 10 ปีแรกได้ร่วมมือกับทางโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในการร่วมผลิตแพทย์ตามนโยบายการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในส่วนภูมิภาค และหลังจากนั้นคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรจึงเริ่มพัฒนาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นโรงพยาบาลหลักในการทำการเรียนการสอนของนิสิตแพทย์[3][4] โดยมีความร่วมมือระหว่างเครือข่ายศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ทั้ง 5 แห่งในการพัฒนาทางด้านวิชาการและบริการร่วมกัน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันก่อตั้ง 18 มกราคม พ.ศ. 2537
เว็บไซต์ www.med.nu.ac.th
สัญลักษณ์ งูพันคบเพลิง
คณบดี รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์
สถานปฏิบัติ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่อยู่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
ชื่ออังกฤษ Faculty of Medicine
Naresuan University
สีประจำคณะ สีเขียวหัวเป็ด
วารสาร ใต้ร่มเสลา

ใกล้เคียง

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

แหล่งที่มา

WikiPedia: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.nudorm.com http://pimahidol.com/forum/forum_posts.asp?TID=324... http://thaimisc.pukpik.com/freewebboard/php/vreply... http://web.archive.org/20051228201537/www.nu.ac.th... http://web.archive.org/20070512190958/www.medsci.n... http://web.archive.org/20070823083400/www.medsci.n... http://web.archive.org/20071212054603/www.budhosp.... http://web.archive.org/20080509163734/www.med.nu.a... http://www.cmathai.org/ http://www.acad.nu.ac.th/acad_admission/data/2556/...