คลีโอพัตรา
คลีโอพัตรา

คลีโอพัตรา

คลีโอพัตราที่ 7 ฟิโลพาเธอร์ (กรีก: Κλεοπάτρα θεά φιλοπάτωρ; หรือรู้จักทั่วไปในนาม คลีโอพัตรา) (มกราคม ปีที่ 69 ก่อนคริสตกาล – 12 สิงหาคม ปีที่ 30 ก่อนคริสตกาล) เป็นพระราชินีแห่งอียิปต์โบราณและเชื้อพระวงศ์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ทอเลมีแห่งมาซิโดเนีย ดังนั้นจึงเป็นผู้ปกครองอียิปต์ที่มีเชื้อสายกรีกคนสุดท้าย บิดาของพระนางคือทอเลมีที่ 12 ออเลติส และคาดว่าพระมารดาเป็นเชษฐภคินีของโอเลเตส ทรงพระนามว่า คลีโอพัตราที่ 5 ทรีฟาเอนา ชื่อ "คลีโอพัตรา" เป็นภาษากรีก แปลว่า "ความเจริญรุ่งเรืองของบิดา" พระนามเต็มของพระนางคือ "คลีโอพัตรา เธอา ฟิโลปาตอร์" ซึ่งหมายถึง "เทพีคลีโอพัตรา ผู้เป็นที่รักของบิดา" พระนางมีพระปรีชาสามารถมาก ทรงแตกฉานถึง 14 ภาษา เช่น ฮิบรู, ละติน, มาเซดอนโบราณ, เอธิโอเปียน, ซีเรีย, เปอร์เซีย, และ อียิปต์ ซึ่งแม้แต่ในราชวงศ์ น้อยคนนักที่จะแตกฉานภาษานี้ปัจจุบัน คลีโอพัตราที่ 7 ฟิโลปาตอร์ นับว่าเป็นผู้ปกครองอียิปต์โบราณที่มีชื่อเสียงมากที่สุด นิยมเรียกพระนามสั้น ๆ ว่า คลีโอพัตรา ซึ่งทำให้ราชินีองค์ก่อน ๆ ที่ทรงพระนามคล้ายคลึงกัน ลบเลือนไปสิ้น ในความเป็นจริง พระนางไม่เคยปกครองอียิปต์เพียงลำพัง แต่ครองราชย์ร่วมกับพระบิดา, พระอนุชา , สวามีผู้เป็นอนุชาของพระองค์ หรือไม่ก็พระโอรส การครองราชย์ร่วมกันดังกล่าวมีผู้ร่วมบัลลังก์เป็นเพียงกษัตริย์ตามพระยศเท่านั้น อำนาจแท้จริงอยู่ในมือของคลีโอพัตราเองทั้งสิ้น

คลีโอพัตรา

พระราชมารดา คลีโอพัตราที่ 5 แห่งอียิปต์ (สันนิษฐาน)
พระราชบุตร ปโตเลมีที่ 15 ซีซาเรียน, อเล็กซานเดอร์ เฮลิออส, คลีโอพัตรา เซเลเนที่ 2, ปโตเลมี ฟิลาเดลฟัส
คู่อภิเษก ปโตเลมีที่ 13
ปโตเลมีที่ 14
มาร์ค แอนโทนี
พระราชบิดา ปโตเลมีที่ 12
ราชสกุล ราชวงศ์ทอเลมี
ผู้ปกครองร่วม ปโตเลมีที่ 12
ปโตเลมีที่ 13
ปโตเลมีที่ 14
ปโตเลมีที่ 15 ซีซาเรียน
สวรรคต 12 สิงหาคม 30 ปีก่อนคริสตกาล (39 พรรษา)
อเล็กซานเดรีย, อียิปต์
ฝังพระศพ ไม่ทราบ (อาจอยู่ในประเทศอียิปต์)
ครองราชย์ 51– 12 สิงหาคม 30 ปีก่อนคริสตกาล (21 ปี)
ก่อนหน้า ปโตเลมีที่ 12
ประสูติ 69 ปีก่อนคริสตกาล
อเล็กซานเดรีย, อียิปต์