ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย

ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย

ดูนเลาะ แวมะนอ
เด็ง อาแวจิ
อิสมะแอ อาลี
อนัส อับดุลเราะห์มาน
อับดุล อาซิซ ญะบัล
กัสตูรี มะห์โกตาสถานการณ์ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย หรือ ไฟใต้ หมายถึง ความขัดแย้งที่กำลังดำเนินอยู่ซึ่งส่วนใหญ่ในภาคใต้ของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามจังหวัด คือ จังหวัดปัตตานี ยะลาและนราธิวาส ระหว่างรัฐไทยกับกลุ่มก่อความไม่สงบหลายกลุ่ม อย่างไรก็ดี บางครั้งมีการลุกลามมาถึงบางอำเภอของจังหวัดสงขลา[16] และบางทีมีการโทษว่าการก่อการร้ายในกรุงเทพมหานครและจังหวัดภูเก็ตเป็นฝีมือของกลุ่มก่อความไม่สงบภาคใต้ด้วย[17]ภูมิภาคสามจังหวัดภาคใต้ดังกล่าวนั้นเดิมเป็นรัฐสุลต่านปัตตานีซึ่งปกครองตนเองมาก่อน จนเมื่อมีการกลืนวัฒนธรรมทำให้เกิดความขัดแย้งเริ่มตั้งแต่ปี 2491[18] เป็นการก่อกำเริบการแยกออกทางเชื้อชาติและศาสนาในภูมิภาคมลายูปัตตานี[19] มีความรุนแรงเพื่อแบ่งแยกดินแดนระดับต่ำในภูมิภาคดังกล่าวหลายทศวรรษ แต่เหตุการณ์บานปลายหลังปี 2544 โดยมีการกลับกำเริบในปี 2547 ระหว่างปี 2547–2554 มีผู้เสียชีวิต 4,500 คนและได้รับบาดเจ็บ 9,000 คน ลักษณะการก่อเหตุมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้แค้นมากขึ้น และเป็นการโจมตีไม่เลือกลดลง[20]กลุ่มก่อความไม่สงบในระยะแรกมีเป้าหมายเพื่อแยกตัวออกเป็นอิสระ เช่น BNPP และ PULO ผู้นำท้องถิ่นเรียกร้องอัตตาณัติระดับหนึ่งแก่ภูมิภาคปัตตานีอย่างต่อเนื่อง และขบวนการผู้ก่อการกำเริบแยกตัวออกบางส่วนเรียกร้องให้มีการเจรจาสันติภาพ อย่างไรก็ดี หลังความรุนแรงรอบใหม่ในปี 2544 แม้ยังไม่ทราบกลุ่มก่อความไม่สงบแน่ชัด แต่มีการชี้ว่า GMIP, BRN-C และ RKK (กลุ่มติดอาวุธของ BRN) เป็นผู้นำการก่อเหตุ ซึ่งบางรายงานระบุว่ากลุ่มเหล่านี้ไม่ได้ต้องการแยกตัวเป็นอิสระ แต่ต้องการทำให้ภูมิภาคปาตานีปกครองไม่ได้[21]

ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย

ใกล้เคียง

ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศไทย เมษายน พ.ศ. 2552 ความไวและความจำเพาะ ความไม่แน่นอน ความไม่สงบในแคว้นแคบาร์ปัคตูนควา ความไร้สัญชาติ ความไม่สงบในอาเจะฮ์ ความไวแสง ISO ความไม่รู้กฎหมายไม่เป็นข้อแก้ตัว ความไม่ลงรอยกันทางประชาน

แหล่งที่มา

WikiPedia: ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย http://bangkokpost.com/news/local/386197/27-wounde... http://www.chaidantai.com/?p=26830 http://www.freerepublic.com/focus/news/1444495/pos... http://www.iht.com/articles/ap/2007/06/14/asia/AS-... http://77.nationchannel.com/video/211917/ http://legacy.utsandiego.com/news/world/20070614-0... http://uca.edu/politicalscience/dadm-project/asiap... http://ir.unimas.my/3059/1/Southern%20Thailand%20P... http://apcss.org/wp-content/uploads/2015/08/AP-Was... http://www.deepsouthwatch.org/