งูกะปะ
งูกะปะ

งูกะปะ

งูกะปะ(Malayan pit viper) เป็นงูพิษที่มีพิษรุนแรงมากมีผลต่อ ระบบเลือด มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Calloselasma rhodostoma จัดเป็นงูเพียงชนิดเดียวเท่านั้นที่อยู่ในสกุล Calloselasma โดยไม่มีชนิดย่อย[2] ที่อยู่ในวงศ์งูแมวเซา (Viperidae)