งูทางมะพร้าวธรรมดา
งูทางมะพร้าวธรรมดา

งูทางมะพร้าวธรรมดา

งูทางมะพร้าวธรรมดา เป็นงูไม่มีพิษขนาดกลาง เป็นงูบกที่มีสีและลวดลายงดงาม มีนิสัยดุ เมื่อโดนรบกวนจะพองตัวและอ้าปาก พับตัวเข้าเพื่อเตรียมฉกสิ่งที่มารบกวน ซึ่งในบางครั้งก็จะแกล้งตายโดยการอ้าปากนอนหงายท้องและถ่ายอุจจาระออกมา ทำให้นักล่าหรือสิ่งที่มารบกวนเลิกสนใจ เป็นงูที่พบเจอได้ทั่วไป