เป็นพยัญชนะตัวที่ 7 ในบรรดาพยัญชนะ 44 ตัวของอักษรไทย ในลำดับถัดจาก และก่อนหน้า จัดอยู่ในกลุ่มอักษรต่ำในระบบไตรยางศ์ มีชื่อเรียกกำกับว่า "ง งู"อักษร "ง" ตรงกับตัวเทวนาครี "ङ" ในภาษาไทยกลางและภาษาฮินดีเป็นได้ทั้งพยัญชนะต้นและพยัญชนะตัวสะกดเสียงนาสิกเพดานอ่อน [ŋ] ส่วนในภาษาไทยใต้เป็นเสียงเสียงเสียดแทรกเพดานแข็งกับเพดานอ่อนไม่ก้อง [ɧ]

ใกล้เคียง

งูจงอาง งู งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ–ธรรมศาสตร์ งูเขียวพระอินทร์ งานประกาศผลรางวัลออสการ์ ครั้งที่ 96 งิ้ว งานศึกษาวิกิพีเดียทางวิชาการ งานประกาศผลรางวัลออสการ์ ครั้งที่ 93 งูเหลือม