จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในตอนบนของภาคกลาง หรือบางหน่วยงานจัดให้อยู่ในตอนล่างของภาคเหนือ จึงได้รับสมญานามว่าเป็น "ประตูสู่ภาคเหนือ" มีพื้นที่ประมาณ 9,597 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์อีกจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย มีพื้นที่ติดต่อกับหลายจังหวัด ได้แก่ ด้านเหนือ ติดต่อกับจังหวัดพิจิตรและกำแพงเพชร ทางตะวันออกติดกับจังหวัดเพชรบูรณ์และลพบุรี ด้านใต้ติดกับจังหวัดสิงห์บุรี, ชัยนาท และอุทัยธานี ส่วนด้านตะวันตกติดกับจังหวัดตาก

จังหวัดนครสวรรค์

อักษรโรมัน Nakhon Sawan
ที่ตั้ง ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
ดอกไม้ เสลา
ผู้ว่าราชการ อรรถพร สิงหวิชัย
(ตั้งแต่ พ.ศ. 2561)
อักษรไทย นครสวรรค์
พื้นที่ 9,597.677 ตร.กม.[1]
(อันดับที่ 19)
ความหนาแน่น 110.43 คน/ตร.กม.
(อันดับที่ 46)
ประชากร 1,059,887 คน[2] (พ.ศ. 2562)
(อันดับที่ 23)
ISO 3166-2 TH-60
สัตว์น้ำ ปลาสวาย
เว็บไซต์ จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์ 0 5622 7001
โทรสาร 0 5622 0262
ต้นไม้ เสลา

ใกล้เคียง

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชลบุรี จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดของประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงราย

แหล่งที่มา

WikiPedia: จังหวัดนครสวรรค์ http://maps.google.com/?ie=UTF8&ll=15.7,100.07&spn... http://www.multimap.com/map/browse.cgi?lat=15.7&lo... http://www.nakhonsawanprovince.com http://www.ourairports.com/airports/VTPN/ http://www.terraserver.com/imagery/image_gx.asp?cp... http://www.globalguide.org?lat=15.7&long=100.07&zo... http://www.wikimapia.org/maps?ll=15.7,100.07&spn=0... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... http://www.bcnsprnw.ac.th http://www.dla.go.th/work/abt/province.jsp