จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นครั้งล่าสุดโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครนายก พุทธศักราช 2489 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 [5]ปัจจุบัน จังหวัดนนทบุรีจัดเป็นพื้นที่ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร มีขนาดเนื้อที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 75 ของประเทศ (รวมกรุงเทพมหานคร) แต่มีประชากรหนาแน่นที่สุดเป็นอันดับที่ 2 รองจากกรุงเทพมหานคร

จังหวัดนนทบุรี

ผู้ว่าราชการ สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์[2]
(ตั้งแต่ พ.ศ. 2562)
เว็บไซต์ จังหวัดนนทบุรี
โทรสาร 0 2580 0705-6
ISO 3166-2 TH-12
อักษรโรมัน Nonthaburi
อักษรไทย นนทบุรี
ประชากร 1,265,387 คน[4] (พ.ศ. 2562)
(อันดับที่ 15)
ความหนาแน่น 2,033.39 คน/ตร.กม.
(อันดับที่ 2)
ดอกไม้ นนทรี
ที่ตั้ง ภายในศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ชื่อไทยอื่น ๆ เมืองนนท์
สัตว์น้ำ ปลาเทพา
พื้นที่ 622.303 ตร.กม.[3]
(อันดับที่ 75)
โทรศัพท์ 0 2580 0705-6
ต้นไม้ นนทรี

ใกล้เคียง

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสงขลา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดชลบุรี จังหวัดของประเทศไทย จังหวัดเลย จังหวัดเชียงราย จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แหล่งที่มา

WikiPedia: จังหวัดนนทบุรี http://203.151.46.31/Chocolate/Program45/A050201.p... http://203.151.46.31/Chocolate/Program45/A090101.p... http://203.151.46.31/Chocolate/Program45/Menu1.htm http://www.bangmoung.com/web/index.php/%E0%B8%82%E... http://maps.google.com/?ie=UTF8&ll=13.8,100.18&spn... http://www.multimap.com/map/browse.cgi?lat=13.8&lo... http://www.nakornnont.com/data/data2/ http://www.nonthaburi-mots.com/ http://www.terraserver.com/imagery/image_gx.asp?cp... http://www.neo-2.net/