จังหวัดน่าน
จังหวัดน่าน

จังหวัดน่าน

จังหวัดน่าน (คำเมือง: ) เป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกสุดของภาคเหนือ เป็นที่ตั้งของเมืองที่สำคัญในอดีต อาทิ เวียงวรนคร(เมืองพลัว) เวียงศีรษะเกษ(เมืองงั่ว) เวียงภูเพียงแช่แห้ง อีกทั้งยังเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำที่สำคัญของแม่น้ำน่าน

จังหวัดน่าน

ผู้ว่าราชการ วรกิตติ ศรีทิพากร
(ตั้งแต่ พ.ศ. 2561)
เว็บไซต์ จังหวัดน่าน
โทรสาร 0 5471 0341
อักษรโรมัน Nan
ISO 3166-2 TH-55
อักษรไทย น่าน
ประชากร 478,989 คน[4] (พ.ศ. 2561)
(อันดับที่ 58 [5])
ความหนาแน่น 41.82 คน/ตร.กม.
(อันดับที่ 75)
ดอกไม้ เสี้ยวดอกขาว
ที่ตั้ง ภายในศูนย์ราชการจังหวัดน่าน เลขที่ 102 หมู่ที่ 11 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
ชื่อไทยอื่น ๆ
  • กาวราชนคร[1]
  • นันทสุวรรณนคร[2]
  • เวียงภูเพียงแช่แห้ง
  • นันทบุรีศรีนครน่าน
พื้นที่ 11,472.072 ตร.กม.[3]
(อันดับที่ 13)
ต้นไม้ กำลังเสือโคร่ง
โทรศัพท์ 0 5471 0341

ใกล้เคียง

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชลบุรี จังหวัดของประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แหล่งที่มา

WikiPedia: จังหวัดน่าน http://123.242.178.83/webjo/index.php?option=com_c... http://thainationhistory2.blogspot.com/p/blog-page... http://maps.google.com/?ie=UTF8&ll=18.78,100.77&sp... http://issuu.com/mitchshim/docs/nanchronicle http://www.mountain-forecast.com/peaks/Phou-Khe http://www.multimap.com/map/browse.cgi?lat=18.78&l... http://www.terraserver.com/imagery/image_gx.asp?cp... http://www.globalguide.org?lat=18.78&long=100.77&z... http://www.nanlifewaymuseum.org/ http://www.wikimapia.org/maps?ll=18.78,100.77&spn=...