จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ

บึงกาฬ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสุดของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 765 กิโลเมตร จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554 อันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป[2] โดยแยกอำเภอบึงกาฬ อำเภอเซกา อำเภอโซ่พิสัย อำเภอบุ่งคล้า อำเภอบึงโขงหลง อำเภอปากคาด อำเภอพรเจริญ และอำเภอศรีวิไล ออกจากการปกครองของจังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จัดตั้งเป็นจังหวัดลำดับที่ 76 ของประเทศไทย

จังหวัดบึงกาฬ

โทรศัพท์ 0 4249 2719
ผู้ว่าราชการ สนิท ขาวสอาด
(ตั้งแต่ พ.ศ. 2562)
ISO 3166-2 TH-38
เว็บไซต์ จังหวัดบึงกาฬ
ประชากร 423,032 คน[1] (พ.ศ. 2560)
(อันดับที่ 62)
อักษรโรมัน Bueng Kan
พื้นที่ 4,305.0 ตร.กม.
(อันดับที่ 52)
ที่ตั้ง ภายในศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ หมู่ที่ 5 ถนนชยางกูร ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
อักษรไทย บึงกาฬ
ความหนาแน่น 98.26 คน/ตร.กม.
(อันดับที่ 49)
โทรสาร 0 4249 2719

ใกล้เคียง

จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดของประเทศไทย จังหวัดชลบุรี จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงราย จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ

แหล่งที่มา

WikiPedia: จังหวัดบึงกาฬ http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics... http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics... http://hilight.kapook.com/view/50972 http://www.mcot.net/cfcustom/cache_page/184969.htm... http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1... http://www.thairath.co.th/content/pol/101013 http://www.thairath.co.th/content/pol/147233 http://www.buengkan.go.th http://www.buengkhan.go.th http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf