จังหวัดราชบุรี
จังหวัดราชบุรี

จังหวัดราชบุรี

จังหวัดราชบุรี เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตก โดยเป็นศูนย์กลางในด้านอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร เช่น มะพร้าว ชมพู่ ฝรั่ง มะม่วง และการปศุสัตว์ของประเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในด้านพลังงานของประเทศในปัจจุบัน[ต้องการอ้างอิง] โดยมีเมืองราชบุรีเป็นศูนย์กลางด้านการปกครอง เศรษฐกิจ และการคมนาคมในภูมิภาค ทิศเหนือติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ทิศใต้ติดต่อจังหวัดเพชรบุรี ทิศตะวันออกติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม และทิศตะวันตกติดต่อประเทศพม่า

จังหวัดราชบุรี

ผู้ว่าราชการ ชยาวุธ จันทร
(ตั้งแต่ พ.ศ. 2560)
เว็บไซต์ จังหวัดราชบุรี
ISO 3166-2 TH-70
อักษรโรมัน Ratchaburi
อักษรไทย ราชบุรี
ประชากร 873,101 คน[2] (พ.ศ. 2562)
(อันดับที่ 27)
ความหนาแน่น 168.01 คน/ตร.กม.
(อันดับที่ 23)
ดอกไม้ กัลปพฤกษ์ (Cassia bakeriana)
ที่ตั้ง ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
สัตว์น้ำ ปลายี่สก (Probarbus jullieni)
พื้นที่ 5,196.462 ตร.กม.[1]
(อันดับที่ 42)
โทรศัพท์ 0 3233 7890, 0 3232 7659
ต้นไม้ โมกมัน (Wrightia tomentosa)

ใกล้เคียง

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดชลบุรี จังหวัดของประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แหล่งที่มา

WikiPedia: จังหวัดราชบุรี http://maps.google.com/?ie=UTF8&ll=13.54,99.82&spn... http://www.multimap.com/map/browse.cgi?lat=13.54&l... http://www.terraserver.com/imagery/image_gx.asp?cp... http://www.globalguide.org?lat=13.54&long=99.82&zo... http://www.wikimapia.org/maps?ll=13.54,99.82&spn=0... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf http://www.dopa.go.th/padmic/jungwad76/jungwad76.h... http://www.industry.go.th/DocLib13/%E0%B8%81%E0%B8... http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=96