จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

จังหวัดสกลนคร

สกลนคร หรืออีกชื่อหนึ่งว่า "เมืองหนองหานหลวง" เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตั้งอยู่ในแอ่งสกลนคร และเป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน2 ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์สืบเนื่องจวบจนปัจจุบัน ทั้งนี้จังหวัดสกลนครยังเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีความสำคัญและหลากหลายในด้านต่างๆโดยเฉพาะทางด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ สังคม การเมือง ศาสนา และวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น[3] และเป็นจังหวัดศูนย์กลางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศูนย์กลางทางการศึกษา อันเป็นสถานที่ตั้งของสถานศึกษาขนาดใหญ่ใน กลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร)[4]

จังหวัดสกลนคร

ผู้ว่าราชการ มนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์
(ตั้งแต่ พ.ศ. 2562)
เว็บไซต์ จังหวัดสกลนคร
โทรสาร 0 4271 1763
ISO 3166-2 TH-47
อักษรโรมัน Sakon Nakhon
อักษรไทย สกลนคร
ประชากร 1,149,472 คน[2] (พ.ศ. 2560)
(อันดับที่ 17)
ความหนาแน่น 119.66 คน/ตร.กม.
(อันดับที่ 43)
ดอกไม้ อินทนิล
ที่ตั้ง ภายในศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
สัตว์น้ำ ปลากา
ชื่อไทยอื่น ๆ เมืองสกลทวาปี, เมืองหนองหานหลวง
พื้นที่ 9,605.764 ตร.กม.[1]
(อันดับที่ 19)
โทรศัพท์ 0 4271 4959
ต้นไม้ อินทนิล

ใกล้เคียง

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชลบุรี จังหวัดของประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แหล่งที่มา

WikiPedia: จังหวัดสกลนคร http://deksakon.com http://www.facebook.com/sakonnakhon http://maps.google.com/?ie=UTF8&ll=17.17,104.15&sp... http://www.multimap.com/map/browse.cgi?lat=17.17&l... http://www.sakoninkjet.com http://www.sakonjob.com http://www.terraserver.com/imagery/image_gx.asp?cp... http://www.globalguide.org?lat=17.17&long=104.15&z... http://www.wikimapia.org/maps?ll=17.17,104.15&spn=... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%...