จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้รับการจัดตั้งขึ้นครั้งล่าสุดตามพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครนายก พุทธศักราช 2489 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2489

จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ว่าราชการ วีรศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี
(ตั้งแต่ พ.ศ. 2562)
เว็บไซต์ จังหวัดสมุทรสาคร
ISO 3166-2 TH-74
อักษรโรมัน Samut Sakhon
อักษรไทย สมุทรสาคร
ประชากร 584,703 คน[2] (พ.ศ. 2562)
(อันดับที่ 43)
ความหนาแน่น 670.26 คน/ตร.กม.
(อันดับที่ 6)
ดอกไม้ ไม่มี
ที่ตั้ง ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ชื่อไทยอื่น ๆ มหาชัย, บ้านท่าจีน, สาครบุรี
พื้นที่ 872.347 ตร.กม.[1]
(อันดับที่ 73)
โทรศัพท์ 0 3441 1251, 0 3442 7387
ต้นไม้ พญาสัตบรรณ

ใกล้เคียง

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสงขลา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดชลบุรี จังหวัดของประเทศไทย จังหวัดเลย จังหวัดเชียงราย จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แหล่งที่มา

WikiPedia: จังหวัดสมุทรสาคร http://maps.google.com/?ie=UTF8&ll=13.54,100.28&sp... http://www.multimap.com/map/browse.cgi?lat=13.54&l... http://www.terraserver.com/imagery/image_gx.asp?cp... http://www.globalguide.org?lat=13.54&long=100.28&z... http://www.wikimapia.org/maps?ll=13.54,100.28&spn=... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/... http://www.dopa.go.th/padmic/jungwad76/jungwad76.h... http://www.samutsakhon.go.th/ http://www.samutsakhon.go.th