จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ (คำเมือง: เจียงใหม่) เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือของประเทศไทยครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 20,107 ตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ มีประชากรราว 1.76 ล้านคน มากเป็นอันดับ 5 ของประเทศ ในจำนวนนี้เป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองและชานเมืองราว 960,000 คน โดยจังหวัดเชียงใหม่ทิศเหนือติดต่อกับรัฐชาน ประเทศพม่าจังหวัดเชียงใหม่มีเขตเมืองที่จัดเป็นเมืองใหญ่อันดับที่สองของประเทศไทยรองจากกรุงเทพมหานคร มีประชากรในเขตเมืองและชานเมือง 960,906 คน (พ.ศ. 2553) จังหวัดเชียงใหม่แบ่งการปกครองออกเป็น 25 อำเภอ โดยมีอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของจังหวัด เมื่อ พ.ศ. 2552 มีการจัดตั้งอำเภอกัลยาณิวัฒนาเป็นอำเภอลำดับที่ 25 ของจังหวัด และลำดับที่ 878 ของประเทศ ซึ่งเป็นอำเภอล่าสุดของไทย จังหวัดเชียงใหม่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาแต่โบราณ มี "คำเมือง" เป็นภาษาท้องถิ่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งด้านประเพณีวัฒนธรรม และมีแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยเริ่มวางตัวเป็นนครสร้างสรรค์ และได้รับการประกาศเป็นเมืองสร้างสรรค์ของโลกทางด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน[4] เมื่อปี พ.ศ. 2560 ปัจจุบันกำลังพิจารณาสมัครเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก[5] เชียงใหม่ยังถือเป็นศูนย์กลางด้านดาราศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้[6] โดยเป็นที่ตั้งของหอดูดาวแห่งชาติและอุทยานดาราศาสตร์แห่งชาติ

จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการ เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์[1]
(ตั้งแต่ พ.ศ. 2562)
เว็บไซต์ จังหวัดเชียงใหม่
อักษรโรมัน Chiang Mai
ISO 3166-2 TH-50
ประชากร 1,779,254 คน[3] (พ.ศ. 2562)
(อันดับที่ 5)
อักษรไทย เชียงใหม่
ความหนาแน่น 88.48 คน/ตร.กม.
(อันดับที่ 56)
ดอกไม้ ทองกวาว
ที่ตั้ง ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
สัตว์น้ำ ปลากา
ชื่อไทยอื่น ๆ นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่
รัตนติงสาอภินวบุรีเชียงใหม่
พื้นที่ 20,107.057 ตร.กม.[2]
(อันดับที่ 2)
ต้นไม้ ทองกวาว
โทรศัพท์ 0 5311 2713

ใกล้เคียง

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดของประเทศไทย จังหวัดชลบุรี จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดเชียงราย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แหล่งที่มา

WikiPedia: จังหวัดเชียงใหม่ http://www.at-samoeng.com http://www.ch7.com/news/news_sports_detail.aspx?c=... http://www.cm-mots.com http://www.creativechiangmai.com/project_view.php?... http://maps.google.com/?ie=UTF8&ll=18.8,98.98&spn=... http://www.multimap.com/map/browse.cgi?lat=18.8&lo... http://www.terraserver.com/imagery/image_gx.asp?cp... http://www.hko.gov.hk/wxinfo/climat/world/eng/asia... http://www.komchadluek.net/detail/20100721/67342/6... http://www.globalguide.org?lat=18.8&long=98.98&zoo...