เป็นพยัญชนะตัวที่ 8 ในบรรดาพยัญชนะ 44 ตัวของอักษรไทย ในลำดับถัดจาก และก่อนหน้า จัดอยู่ในกลุ่มอักษรสูงในระบบไตรยางศ์ มีชื่อเรียกกำกับว่า "จ จาน"อักษร จ เป็นได้ทั้งพยัญชนะต้น แทนเสียง [t͡ɕ] และพยัญชนะสะกด แทนเสียง [t̚]

ใกล้เคียง

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครราชสีมา จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดร้อยเอ็ด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดของประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี