ฉลาด ขามช่วง
ฉลาด ขามช่วง

ฉลาด ขามช่วง

ฉลาด ขามช่วง ประธานกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ ในสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 24 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดพรรคเพื่อไทย

ฉลาด ขามช่วง

คู่สมรส ณัทณิชา ขามช่วง
พรรคการเมือง เพื่อไทย
เกิด 2 กันยายน พ.ศ. 2499 (63 ปี)
ศาสนา พุทธ