ฉวีวรรณ ดำเนิน
ฉวีวรรณ ดำเนิน

ฉวีวรรณ ดำเนิน

แม่ฉวีวรรณ ดำเนิน หรือ แม่ฉวีวรรณ พันธุ ศิลปินแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2536 สาขาศิลปะการแสดง (หมอลำ) เป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น ราชินีหมอลำ ซึ่งเป็นราชินีหมอลำคนแรกของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นเพื่อนสนิทกับหมอลำบุญช่วง เด่นดวง ศิลปินมรดกอีสาน สาขาศิลปะการแสดง (หมอลำ) พ.ศ. 2555

ใกล้เคียง