ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ

ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ (23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2474) นักเขียนนวนิยายและศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2540 เป็นเจ้าของนามปากกา พนมเทียน ผู้แต่ง เพชรพระอุมาฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิเกิดที่จังหวัดปัตตานี เป็นบุตรคนสุดท้องของขุนวิเศษสุวรรณภูมิ กับนางสะอาด รัตนกุล เริ่มเขียนนวนิยายเรื่องแรกตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เรื่อง “เห่าดง” ลงในสมุดอ่านกันเล่น เมื่อ พ.ศ. 2484 นอกจากเขียนนวนิยายแล้ว ฉัตรชัยยังเป็นคอลัมนิสต์เขียนบทความเกี่ยวกับอาวุธปืน ในหนังสือพิมพ์และนิตยสารบางฉบับด้วย โดยใช้ชื่อจริง และนามปากกา "ก้อง สุรกานต์"

ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ

บิดา: ขุนวิเศษสุวรรณภูมิ
คู่สมรส: สุมิตรา วิเศษสุวรรณภูมิ
นามปากกา: พนมเทียน
ก้อง สุรกานต์
รพินทร์
อาชีพ: นักเขียน
เกิด: 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2474 (88 ปี)
จังหวัดปัตตานี
มารดา: สะอาด รัตนกุล

ใกล้เคียง