ฉัตรชัย เปล่งพานิช
ฉัตรชัย เปล่งพานิช

ฉัตรชัย เปล่งพานิช

ค่ายสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ปี 2527-ปัจจุบันพ.ศ. 2534 - น้องเมีย
พ.ศ. 2548 - ซุ้มมือปืน
นักแสดงประกอบชายยอดเยี่ยม
ฉัตรชัย เปล่งพานิช นักแสดงชาวไทย มีชื่อเล่นว่า นก เกิดวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2503

ใกล้เคียง

ฉัตรชัย เปล่งพานิช ฉัตรชัย สาริกัลยะ ฉัตรชัย สาสะกุล ฉัตรชัย พรหมเลิศ ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ ฉัตรชัย เอียสกุล ฉัตรชัย บุตรพรม ฉัตรชัย ดุริยประณีต ฉัตรชัย คุ้มพญา ฉัตรชัย พะลัง