ฉัตรพันธ์ เดชกิจสุนทร
ฉัตรพันธ์ เดชกิจสุนทร

ฉัตรพันธ์ เดชกิจสุนทร

นายฉัตรพันธ์ เดชกิจสุนทร ได้รับประทานนามสกุลจากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นเดชกิจสุนทร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์)นายฉัตรพันธ์ เดชกิจสุนทร (ชื่อเล่น: แมน) เกิดเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2513 ที่ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นบุตรของนายม่วง กับนางน้ำจืด กระต่าย