ฉัตรสุดา วงศ์ทองศรี

ท่านผู้หญิงฉัตรสุดา วงศ์ทองศรี หรือเดิมคือ หม่อมเจ้าฉัตรสุดา ฉัตรชัย [1][2] (27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2463 - 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2539) พระอนุวงศ์ในราชวงศ์จักรีผู้มีเชื้อสายเจ้านายฝ่ายเหนือ เป็นนางสนองพระโอษฐ์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และองค์ที่ปรึกษามูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ

ฉัตรสุดา วงศ์ทองศรี

คู่สมรส หม่อมเจ้ารวิพรรณไพโรจน์ รพีพัฒน์
วรงค์ วงศ์ทองศรี
บุตร หม่อมราชวงศ์พัฒนฉัตร รพีพัฒน์
ฉัตรชัย วงศ์ทองศรี
ดนัยฉัตร วงศ์ทองศรี
ธนฉัตร วงศ์ทองศรี
เกิด หม่อมเจ้าฉัตรสุดา ฉัตรไชย
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2463
บิดามารดา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
เจ้าลดาคำ ณ เชียงใหม่
เสียชีวิต 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 (76 ปี)
สัญชาติ ไทย