ฉันท์ ขำวิไล

ฉันท์ ขำวิไลเกิดเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๗-ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ รวมอายุ ๘๖ ปี เป็นนักเขียนชาวไทย ผู้ประพันธ์ “ป้ากะปู่กู้อีจู้” บทเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาในยุคแรก และบทเพลงสำหรับเด็ก

ฉันท์ ขำวิไล

อาชีพ นักเขียน
คู่สมรส พจนา ขำวิไล
(มีบุตร-ธิดา 16 คน เป็นชาย 9 คน หญิง 7 คน)
เกิด 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2447
มารดา สายธาร ขำวิไล
บิดา เสมอ ขำวิไล
เสียชีวิต 12 สิงหาคม พ.ศ. 2533 (86 ปี)
งานสำคัญ แต่งเพลงชาติสยาม บทที่ 3 และ 4