ฉันผู้ชายนะยะ
ฉันผู้ชายนะยะ

ฉันผู้ชายนะยะ

ฉันผู้ชายนะยะ เป็นภาพยนตร์ไทยในปี พ.ศ. 2530 กำกับโดย หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล

ฉันผู้ชายนะยะ

เขียนบท ดร.เสรี วงษ์มณฑา
เขียนเรื่อง ดร.เสรี วงษ์มณฑา
ประเทศ ไทย
กำกับภาพ พิพัฒน์ พยัคฆะ
เขียน ดร.เสรี วงษ์มณฑา
ฉาย 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530
อำนวยการสร้าง วิศิษฐ์ มิ่งวัฒนกุล
จำหน่าย/เผยแพร่ พูนทรัพย์ โปรดักชั่น
ดนตรีประกอบ จำรัส เศวตาภรณ์
ภาษา ไทย
กำกับ หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล
นำแสดง ดร.เสรี วงษ์มณฑา
ลิขิต เอกมงคล
วสันต์ อุตตมะโยธิน
มารุต สาโรวาท
สุรศักดิ์ วงษ์ไทย
นึกคิด บุญทอง
สินจัย หงษ์ไทย
ชลิต เฟื่องอารมณ์
ชลประคัลภ์ จันทร์เรือง
ดนัย ศรีภิญโญ