ฉันผู้ชายนะยะ
ฉันผู้ชายนะยะ

ฉันผู้ชายนะยะ

ฉันผู้ชายนะยะ เป็นภาพยนตร์ไทยในปี พ.ศ. 2530 กำกับโดย หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล

ฉันผู้ชายนะยะ

ฉาย 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530
เขียนเรื่อง ดร.เสรี วงษ์มณฑา
ดนตรีประกอบ จำรัส เศวตาภรณ์
ประเทศ ไทย
เขียน ดร.เสรี วงษ์มณฑา
อำนวยการสร้าง วิศิษฐ์ มิ่งวัฒนกุล
เขียนบท ดร.เสรี วงษ์มณฑา
จำหน่าย/เผยแพร่ พูนทรัพย์ โปรดักชั่น
นำแสดง ดร.เสรี วงษ์มณฑา
ลิขิต เอกมงคล
วสันต์ อุตตมะโยธิน
มารุต สาโรวาท
สุรศักดิ์ วงษ์ไทย
นึกคิด บุญทอง
สินจัย หงษ์ไทย
ชลิต เฟื่องอารมณ์
ชลประคัลภ์ จันทร์เรือง
ดนัย ศรีภิญโญ
ภาษา ไทย
กำกับภาพ พิพัฒน์ พยัคฆะ
กำกับ หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล