ชวลิต ยงใจยุทธ
ชวลิต ยงใจยุทธ

ชวลิต ยงใจยุทธ

พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก ชวลิต ยงใจยุทธ (เกิด 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2475) เป็นนักการเมืองและอดีตทหารบกชาวไทย นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย คนที่ 22 อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม อดีตผู้บัญชาการทหารบก และอดีตรักษาการผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นเจ้าของสมญา "ขงเบ้งแห่งกองทัพบก"[4][5] เคยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภา ขณะดำรงตำแหน่งทางทหาร เป็นผู้ก่อตั้งและหัวหน้าพรรคความหวังใหม่คนแรก และเป็นอดีต ส.ส.หลายสมัย มีคะแนนเสียงหนาแน่นในจังหวัดนครพนม

ชวลิต ยงใจยุทธ

ลายมือชื่อ
ยศ พลเอก[1]
พลเรือเอก
พลอากาศเอก[2]
นายกองใหญ่[3]
รองนายกรัฐมนตรี สุขวิช รังสิตพล
อำนวย วีรวรรณ
กร ทัพพะรังสี
มนตรี พงษ์พานิช
สมัคร สุนทรเวช
ทักษิณ ชินวัตร
วีรพงษ์ รามางกูร
สุวิทย์ คุณกิตติ
คู่สมรส วิภา (หย่า)
พิมพ์นิภา มนตรีอาภรณ์ (หย่า)
พันธุ์เครือ ลิมปภมร(หย่า)
อรทัย ยงใจยุทธ
นายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย
ก่อนหน้า สุภา คชเสนี
พรรคการเมือง เพื่อไทย (2552-2554)
ไทยรักไทย (2545-2548)
ความหวังใหม่ (2533 - 2545)
เกิด 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2475 (87 ปี)
จังหวัดนนทบุรี ประเทศสยาม
บังคับบัญชา กองบัญชาการกองทัพไทย
สังกัด กองทัพไทย
ถัดไป สุนทร คงสมพงษ์
กษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ปีปฏิบัติงาน พ.ศ. 2503–2533

แหล่งที่มา

WikiPedia: ชวลิต ยงใจยุทธ http://www.music-associate.com/home/keyman/history... http://www.komchadluek.net/detail/20160513/227578.... http://www.komchadluek.net/news/detail/52894 http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%8A%E0... http://www.dailynews.co.th/entertainment/184302 http://www.manager.co.th/AstvWeekend/ViewNews.aspx... http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsI... http://www.prachatouch.co.th/web/news_detail.asp?i... http://wap.thairath.co.th/person/3829 http://www.thairath.co.th/content/pol/36620