ชวลิต ยงใจยุทธ
ชวลิต ยงใจยุทธ

ชวลิต ยงใจยุทธ

พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก ชวลิต ยงใจยุทธ (เกิด 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2475) เป็นนักการเมืองและอดีตทหารบกชาวไทย นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย คนที่ 22 อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม อดีตผู้บัญชาการทหารบก และอดีตรักษาการผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นเจ้าของสมญา "ขงเบ้งแห่งกองทัพบก"[4][5] เคยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภา ขณะดำรงตำแหน่งทางทหาร เป็นผู้ก่อตั้งและหัวหน้าพรรคความหวังใหม่คนแรก และเป็นอดีต ส.ส.หลายสมัย มีคะแนนเสียงหนาแน่นในจังหวัดนครพนม

ชวลิต ยงใจยุทธ

ยศ พลเอก[1]
พลเรือเอก
พลอากาศเอก[2]
นายกองใหญ่[3]
สังกัด กองทัพไทย
คู่สมรส วิภา (หย่า)
พิมพ์นิภา มนตรีอาภรณ์ (หย่า)
พันธุ์เครือ ลิมปภมร(หย่า)
อรทัย ยงใจยุทธ
เกิด 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2475 (87 ปี)
จังหวัดนนทบุรี ประเทศสยาม
ก่อนหน้า สุภา คชเสนี
ปีปฏิบัติงาน พ.ศ. 2503–2533
นายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย
กษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
รองนายกรัฐมนตรี สุขวิช รังสิตพล
อำนวย วีรวรรณ
กร ทัพพะรังสี
มนตรี พงษ์พานิช
สมัคร สุนทรเวช
ทักษิณ ชินวัตร
วีรพงษ์ รามางกูร
สุวิทย์ คุณกิตติ
ถัดไป สุนทร คงสมพงษ์
ลายมือชื่อ
พรรคการเมือง เพื่อไทย (2552-2554)
ไทยรักไทย (2545-2548)
ความหวังใหม่ (2533 - 2545)
บังคับบัญชา กองบัญชาการกองทัพไทย

แหล่งที่มา

WikiPedia: ชวลิต ยงใจยุทธ http://www.music-associate.com/home/keyman/history... http://www.komchadluek.net/detail/20160513/227578.... http://www.komchadluek.net/news/detail/52894 http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%8A%E0... http://www.dailynews.co.th/entertainment/184302 http://www.manager.co.th/AstvWeekend/ViewNews.aspx... http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsI... http://www.prachatouch.co.th/web/news_detail.asp?i... http://wap.thairath.co.th/person/3829 http://www.thairath.co.th/content/pol/36620